Stará ľudová škola (1913)


Rokom 1990 sa končí história budovy ako strediska vzdelávania. Budova bola predaná a dostala sa do súkromných rúk. Pohľad na ňu je žalostný, budova postupne chátra. Ako pamiatka zatiaľ zostáva rok 1913 vyznačený na budove.

Pozrite si aktuálne video.


Zdroj : Kronika obce

Viac info tu.


0 views0 comments
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Kontaktujte nás

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram