top of page
  • Writer's pictureLu Fi

Dychové cvičenia po ochorení COVID-19

Toto video sme vytvorili v spolupraci s Dream Director pre Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce

Aké benefity má správne dýchanie po ochorení COVID-19? PhDr. Katarína Melicherčíková z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb nám vo videu poradí jednoduché cviky, ktoré môže cvičiť doma každý, kto prekonal COVID-19, aby pomohol posilniť svoje pľúca.


  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page