top of page
  • Writer's pictureLu Fi

Dolná Mičiná (kaštieľ)

Kaštieľ Dolná Mičiná bol pôvodne hrad, ktorý bol prestavaný na renesančný kaštieľ. Nachádza sa v obci Dolná Mičiná.

 

Kaštieľ postavili v druhej polovici 16. storočia na gotickom základe. Pravdepodobne šlo o panské sídlo, resp. hrádok. V roku 1667 ho Tomáš Benický s manželkou Katarínou Mervaldovou prestavali do dnešnej podoby. Neskorobarokové úpravy sú z konca 18. storočia. Po roku 1970 ho opravili a znovu zastrešili. Najnovšie úpravy sú z 90tych rokov, kedy upravovali hlavne interiér.

Zachovali sa renesančné a barokové klenby so štukovými obrazcami. V strede dispozície je vestibul s valenou lunetovou klenbou, z neho vedú vstupy do bočných obytných miestností.

Dvojposchodová bloková stavba so štyrmi nárožnými okrúhlymi vežami a pristavanou blokovou vežou so schodiskom. Na hlavnej fasáde medzi nárožnými vežami je dvojramenné schodisko umiestnené v lodžiovej arkáde, datované nápisovou tabuľou v kartuši rokom 1667. Na lodžii na prvom poschodí je umiestnený neskororenesančný kozub datovaný tým istým rokom. Osadený je do plášťa nárožnej veže. Vstup chránia kľúčové strieľne.

Kaštieľ nie je prístupný verejnosti a chátra. Dá sa však nahliadnuť dovnútra, ale na vlastné nebezpečenstvo.

Info wikipedia:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%A1_Mi%C4%8Din%C3%A1_(ka%C5%A1tie%C4%BE)

1 view0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page