top of page
  • Writer's pictureLu Fi

Detská ozdravovňa, Čierna hora


V roku 1847 tu vznikli malé klimatické kúpele so zameraním na liečbu chorôb dýchacích ciest a nervových ochorení. Boli zaraďované do skupiny klimatických a slatinných kúpeľov s prvým vodoliečebným ústavom na Slovensku.

Kúpele boli v prevádzke aj počas 1. ČSR. Bola tu detská ozdravovňa a mládežnícky tábor. Dnes budovy chátrajú.


Pozrite si aktualné video.

46 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page