top of page

Improving Everyday Life With Robotics

OUR MISSION

Driving a Sustainable Future

  1. Talent a zručnosti: Môžete mať jedinečné talenty alebo zručnosti, ktoré vás vynikajúco kvalifikujú v určitej oblasti. Tieto schopnosti môžu byť kľúčovými prvkami vašej identity.

  2. Odolnosť a vytrvalosť: Schopnosť čeliť ťažkostiam a vytrvať pri dosahovaní svojich cieľov je kvalita, ktorá vedie k úspechu.

  3. Empatia a komunikácia: Ak ste empatický a komunikatívny človek, môžete byť skvelým tímovým hráčom a budovať silné vzťahy s inými ľuďmi.

  4. Kreativita: Kreativita je cenná schopnosť, ktorá vám umožňuje nájsť nové riešenia a pristupovať k problémom iným spôsobom.

  5. Schopnosť učenia sa: Ochota a schopnosť sa stále vzdelávať a zdokonaľovať sú dôležité pre osobný a profesionálny rast.

  6. Spolupráca: Schopnosť pracovať v tíme a prispievať k spoločným cieľom je kvalita, ktorú si mnoho organizácií cení.

  7. Rozhodnosť: Vynikajúci schopnosť rozhodovať sa a postupovať s cieľom dosiahnuť svoje ciele.

  8. Zodpovednosť: Váženie si zodpovednosti za svoje činy a za ostatných je znakom zrelého a dôveryhodného jedinca.

  9. Vnútorná motivácia: Ak máte silnú vnútornú motiváciu, budete schopní dosahovať svoje ciele aj vtedy, keď sa stretávate s prekážkami.

  10. Úprimnosť a lojalita: Tieto hodnoty vás robia spoľahlivým a dôveryhodným partnerom a priateľom.

Operational Excellence

This is a space to share more about the business: who's behind it, what it does and what this site has to offer. It’s an opportunity to tell the story behind the business or describe a special service or product it offers. You can use this section to share the company history or highlight a particular feature that sets it apart from competitors.

Let the writing speak for itself. Keep a consistent tone and voice throughout the website to stay true to the brand image and give visitors a taste of the company’s values and personality.

WHO WE ARE

Meet the Founders

This is the space to introduce the team and what makes it special. Describe the team culture and work philosophy. To help site visitors connect with the team, add details about team members’ experience and skills.

CEO

SARAH SUAREZ

This is the space to introduce the business’s team and what makes it special.

VPE

MIKE DENG

This is the space to introduce the business’s team and what makes it special.

CTO

REAY FINIGAN

This is the space to introduce the business’s team and what makes it special.

PRESS

Volaso in the News

This is the space to introduce visitors to the business or brand. Briefly explain who's behind it, what it does and what makes it unique. Share its core values and what this site has to offer.

bottom of page